четвъртък, ноември 20, 2008

08.2008

08.2008 е онлайн фотоизложба със снимки от региона на Златоград, Неделино, с. Гела, с. Върлино, с. Козарка, с. Припек и с. Дрангово. Изложбата е посветена на 10-та годишнина от създаването на АЕС.
Снимките може да видите тук
08.2008

Равни в различието

"Равни в различието" e документален филм на Травъл ТВ за приключилата инициатива на Европейската комисия 2007 - Европейска година на равните възможности за всички. Във филма са използвани кадри от фотоизложбата "EU2 / и това е Европа", част от проекта "Нека всички разберат (за) другостта" на АЕС.

Брой на списание „Rhodopica” посветен на резултатите от проекта „Нека всички разберат (за) другостта” на АЕС


София
/24 ноември 2008 г./ - излезе от печат специален брой на периодичното списание „Rhodopica”, който изцяло е посветен на резултатите от проведено изследване на Академично етноложко сдружение /АЕС/ по повод Европейската година на равните възможности за всички (2007). Настоящата публикация е заключителната част от проекта на АЕС „Нека всички разберат (за) другостта” и цели да информира широката общественост на местно, регионално и академично равнище, както и всички ангажирани организации и институции за резултатите от това изследване.

В броят са включени публикации на участниците в проекта:

- Тука са най-истинските българи, Димитър Василев
- „Другата” Европа в Родопите, Дафина Бебелекова
- Село Гърнати, България – месец юли, 2007 година, Ивет Фандъкова
- Съ(с)знание за другостта. Едно есе върху предразсъдъците в Годината на равните възможности, Ивайло Марков
- Улица Горна, номер 50, Мирослав Милев
- Българската жена на село, Силвия Петрова
- Спомен от Неделино, Милена Колева

Публикацията е под редакцията на Никола Дамянов, председател на Дружеството на археолозите и историците в гр. Смолян; доц. д-р Красимир Стоилов, преподавател в катедра „Етнология” в СУ „Св. Климент Охридски” и Марияна Райкова, етнограф и теренист. Илюстрирана е със снимки от фотоизложбата „EU2 / и това е Европа”, която също е част от проекта на АЕС.

Публикацията е посветена и на 10 годишнина от създаването на Академично етноложко сдружение.

Списание „Rhodopica” e периодичното печатно издание на Дружеството на археолозите и историците в гр. Смолян, един от партньорите на АЕС по проекта.

„Нека всички разберат (за) другостта” е проект на АЕС, който се осъществи с финансовата подкрепа на Европейската комисия по повод обявяването на 2007 г. за Европейска година на равните възможности за всички. Той е залегнал в проектните дейности на Националната стратегия и приоритети за 2007 г. – Европейска година на равните възможности за всички на Република България.

10 години Академично етноложко сдружение


София /ноември 2008 г./ - Академично етноложко сдружение /АЕС/ отбелязва 10 годишен юбилей от създаването му през 1997 г. АЕС е независима, неполитическа обществена организация, открита за свободно членуване и обединяваща на доброволни и равноправни начала студенти, докторанти и преподаватели по Етнология и други науки, и други лица, които поддържат целите и идеите на организацията.

На десет годишния юбилей са посветени специален брой на периодичното списание „Rhodopica” и онлайн фотоизложба.

Част от успешно реализираните проекти през годините са:
- „Нека всички разберат (за) другостта” , фотоизложба „EU 2 / и това е Европа", 2007 г., Злагоград, Неделино и Мадан, с финансовата подкрепа на Европейската комисия по повод обявяването на 2007 г. за Европейска година на равните възможности за всички;
- Фотоизложба Златоград 2006;
- Фотоизложба Смолян 2005;
- Фотоизложба Златоград 2005;
- „Родопско лято 2004” – фотоизложба по случай 25 години катедра „Етнология” и 10 години специалност „Етнология”, 2004 г., с подкрепата на СУ “Св. Климент Охридски”;
- „Мюсюлманските общности в българия (джендър аспекти)”, 2003 г.
- „Потенциал за реализация на национална младежка евроинтеграционна стратегия и дефиниране ценностните ориентации на младежките субгрупи в контекста на присъединяването на България към ЕС", 2001 г., финансиран от ДАМС;
- „Малките общности в периоди на криза", 2000 г., финансиран от МЦПМКВ
- "Етноконфесионални отношения между християни и мюсюлмани в Средните Родопи", 1999 г., Смолян, Девин, Мадан, финансиран от ФОО, фотоизложба;
- "Възможност за развитие на етнотуризма в раиона на Средните Родопи", 1998 г., гр. Чепеларе, финансиран от ФОО, фотоизложба.

Проведени конференции:
- "Политическата култура на българската младеж", Сливен, 2001
- "Балканите и културата на балканските народи", Етрополе, 2000
- "Многообразие на културата", София, 1999
- "Културата в преход" – София, 1997

Издания:
- „Rhodopica”, издание на Дружеството на археолозите и историците в гр. Смолян, специален брой, посветен на резултатите от проекта „Нека всички разберат (за) другостта” по повод Европейската година на равните възможности за всички – 2007 г., София, 2008 г.
- Ethnologia Academica, “БАЛКАНИТЕ И КУЛТУРАТА НА БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ” – Vol. 3, София, 2003 г.
- Ethnologia Academica, “ОБЩНОСТИ И КУЛТУРИ” – Vol. 2, София, 2002 г.
- Ethnologia Academica, “КУЛТУРАТА В ПРЕХОД” – Vol. 1, София, 1999 г.

вторник, април 08, 2008

Виртуална кампания "ТолеРанТност за всички"

Конкурс на тема „Приказка за истинската същност на думичката "толерантност" на YouthBg.net – Виртуална мрежа за младежка активност

неделя, януари 06, 2008

European Year of Intercultural Dialogue (2008) Academic Ethnological Society is looking for partners

Academic ethnological society /AES/ has got as an objective to take part in the different activities projected for the European Year of Intercultural Dialogue 2008. The AES plans to participate in projects with the aim of promoting and increasing awareness about Intercultural Dialogue in Bulgaria regarding the importance of intercultural communication for social cohesion. The main fields we are interested in are: culture, European cultural heritage and cultural and visual anthropology. The AES wants to be considered in the search for partners in the field of the EYID and it's also interested in the promotion and participation of projects within the EYID. Establishing contacts with institutions interestеа in developing common projects within the EYID.
View our profile at the Partner section of EYID website.

четвъртък, декември 27, 2007

Аз и другите = ние

Снимка на М. Милев от фотоизложбата „EU2 / и това е Европа”, част от проекта „Нека всички разберат (за) другостта” на Академично етноложко сдружение е сред отличените материали в конкурса „Аз и другите = ние”.

Конкурсът „Аз и другите = ние” по проект „За по-солидарно общество” е по инициатива на Министерството на труда и социалната политика и се проведе в рамките на Европейската година на равни възможности за всички - 2007.

На 11 декември 2007 г. по време на заключителната конференция наЕвропейската година на равни възможности за всички в София, Министър Емилия Масларова връчи призовете на победителите в конкурса. Отличените творби са публикувани на интернет страницата на Европейската година.